Hole-In-One klubben

Hole-In-One klubben är öppen för alla spelare som när de var medlemmar i en golfklubb tillhörande Svenska Gofförbundet, lyckats göra Hole-In-One eller Albatross.

Prestationen kan vara utförd var som helst i världen men måste vara godkänd enligt Svenska Golfförbundets aktuella Spel- och Tävlingshandboks definition på Hole-In-One.

Spelare som tillhör utländsk golfklubb kan få ett associerat medlemskap om prestationen är utförd på en bana tillhörande Svenska golfförbundet.

- Med Hole-in-One (HIO) menas att ha score 1 enligt Regler för Golfspel, Punkt 4.3, sidan 42 (gäller från 2022-01-01), på ett hål under påbörjad rond på en bana med giltig banvärdering.
Detta innebär:

 • Scoren måste vara 1. Score definieras som det antal slag inklusive eventuella pliktslag spelare använt på ett hål.
 • Hålen skall ha spelats i rätt följd och spelet skall påbörjas på hål 1 eller 10 alternativt på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee.
 • Hålets längd saknar betydelse.
 • Scoren måste kunna intygas av markör, annan spelare eller person som sett slaget och godkännas av klubben.
 • Ronden behöver ej fullbordas.
 • Om en spelare har slagit bollen i hål på sitt första slag och det senare under
  ronden framkommer att spelaren brutit mot någon regel som medför pliktslag på det aktuella
  hålet, är scoren inte 1 på hålet och följaktligen är det inte HIO.

För Albatross gäller som ovan med tillägget att prestationen ska ha utförts med två slag och att hålet ska vara ett par-5 eller par-6 hål.

Hole-In-One är bland det mest prestigefyllda en golfare kan åstadkomma. Inte någon, inte ens världens bästa golfare kan prestera färre slag än ett (1) på ett golfhål.

 • Det görs mellan 2000 och 2500 HIO:s varje år av svenska golfspelare.
 • På 75 HIO:s görs det 1 Albatross.
 • På 200 HIO:s görs det 1 HIO på par-4.
 • Strax under 1 % av de som gör HIO under ett år gör två!
 • Normalgolfaren behöver spela i snitt 200 år för att hinna göra en HIO. Men spelar du 75 ronder per år tar det bara 30 år!
 • Flest HIO:s gör av personer som är 58 år.
 • 27% görs av spelare mellan 50 och 60 år.
 • Torsdagar är den dagen flest HIO:s görs, 18%.

Källa: Svenska Golfförbundets HIO-databas.

Ända sedan Svenska Golfförbundets start 1904 har Hole-In-One rapporterats men någon samlad statistik för alla åren finns inte. Sannolikt har det presterats närmare 80.000 Hole-In-Ones av svenska golfare sedan dess.

Se även sid 42 i Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok.